ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ο Όμιλος MSJ, o οποίος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και προώθηση φαρμακευτικών, προϊόντων φαρμακείου και προϊόντων υγείας ευρείας κατανάλωσης, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης πλήρους απασχόλησης στο κέντρο διανομής στη Λευκωσία για την παραλαβή, αποθήκευση, διεκπεραίωση παραγγελιών και διανομή.

Προσόντα & Εμπειρία

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος Άδειας Φορτηγού Γ’ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια οδήγησης Περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόντα Υγείας του Ομίλου MSJ
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις: 06/01/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@msjgroup.com

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.