Γεωπόνος
Γεωπόνος

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προϊόντων παγκύπρια με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων γεωργικών εφοδίων / προϊόντων της Εταιρείας
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες
 • Κατάλληλη και ορθή εξυπηρέτηση πελατών σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και διαδικασία της εταιρείας

Προσόντα & Εμπειρία

 

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office
 • Άδεια Οδήγησης
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά
 • Ικανότητα να ακολουθεί τιςμεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 15.06.2024  στην ηλεκτρονική διεύθυνση office.administration@agrolan.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.