Λειτουργός Λογιστηρίου Ομίλου MSJ
Λειτουργός Λογιστηρίου Ομίλου MSJ

Ο όμιλος MSJ, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων φαρμακείου και προϊόντων υγείας ευρείας κατανάλωσης, επιθυμεί να προσλάβει Λειτουργό Λογιστηρίου για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτος/τη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο ή κάτοχος LCCI Higher/ CAT ή Άλλο δίπλωμα λογιστικής
Τριετής πείρα σε παρόμοια θέση
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και πρακτική εμπειρία MS Excel, Word και Outlook.
Πείρα χρήσης λογισμικού προγράμματος ERP/accountingsoftware είναι επιθυμητή
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και επαγγελματισμός
Αφοσίωση στην επαγγελματική σταδιοδρομία και επιθυμία ανέλιξης

 

Κύριες Αρμοδιότητες

Τήρηση Εγγράφων Λογιστηρίου και Αρχειοθέτηση
Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, δαπανών, εσόδων και άλλων εγγραφών για τις εταιρείες του Ομίλου.
Παρακολούθηση και συμφιλίωση (reconciliation) πελατών και επικοινωνία για είσπραξη
Παρακολούθηση εξόδων και προμηθευτών και ετοιμασία πληρωμών
Διαχείριση και εγγραφές εισπράξεων και καταθέσεων Τραπεζών και συμφιλίωση Τραπεζών με λογιστικό σύστημα
Άλλα λογιστικά καθήκοντα όπως κριθούν απαραίτητα από την Διεύθυνση

 

Η Εταιρεία προσφέρει

Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης
Μισθό ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα (συμπεριλαμβανομένου και 13ου μισθού)
Ταμείο Προνοίας
Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προϊόνταΥγείας του Ομίλου MSJ
Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους μέχρι και τις 06/03/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@msjgroup.com

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.