Medical Representative
Medical Representative

Η εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ, μέλος του Ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρικό Επισκέπτη πλήρους απασχόλησης, για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση καταναλωτικών προϊόντων υγείας, με βάση την Λευκωσία

 

Κύρια Καθήκοντα

 • Η προώθηση προϊόντων της εταιρείας σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο και παράλληλα η συστηματική ενημέρωση του πελατολογίου για υφιστάμενα και νέα προϊόντα

 • Η διερεύνηση εξειδικευμένων αναγκών του πελατολογίου και η παρουσίαση προτάσεων κάλυψης τους

 • Η ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τους επαγγελματίες υγείας

 • Η σωστή διαχείριση χρόνου, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρμόδιου.

 • Η πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρείας

 • Η συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.

 • Η σύνταξη αναφορών, ενεργειών, προτάσεων και αποτελεσμάτων με χρήση ψηφιακών μέσων

 • Η συνεχής μελέτη και ενημέρωση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Απαιτούμενα Προσόντα & Εμπειρία

 • Προηγούμενη εργασιακή πείρα ως Ιατρικός Επισκέπτης

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών

 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προϊόντων στην αγορά

 • Πνέυμα συνεργασίας

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Γρήγορη αφομοίωση, προσμαρμοστικότητα και μεθοδικότητα

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office

 • Κάτοχοι Άδειας Οδήγησης αυτοκινήτου με ταχύτητες

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

 • Ταμείο Προνοίας

 • Εταιρικό Όχημα

 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής

 • Ειδική έκπτωση για το προσωπικό σε καταναλωτικά προιόντα Υγείας του Ομίλου MSJ

 • Ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

 • Ευκαιρίες κατάρτισης, ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους στο email: hr@msjgroup.com

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.